Policy


POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE 

Ultima actualizare: 30.08.2023

 

Prin prezenta Politică vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dvs. cu caracter personal. Prelucrarea acestora o realizăm în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, și de abrogare a Directivei nr. 95/46/CE (,,Regulamentul general privind protecția datelor’’, în continuare ,,R.G.P.D.”) și ale legislației naționale relevante în materia protecției datelor cu caracter personal.

 

1.   CINE SUNTEM NOI?

 

FUNDAȚIA COMUNITARĂ MUREȘ,  este o instituție locală care mobilizează resurse din comunitate și le canalizează către nevoi identificate în comunitate, contribuind la îmbunătățirea calității vieții locuitorilor dintr-o zona geografică specifică.

Fundația utilizează mecanisme diverse pentru a mobiliza resurse din comunitate (sponsorizări, donații, evenimente de atragere de fonduri, donații salariale, marketing comunitar, etc.), oferind oportunitatea sponsorilor și donatorilor de a directiona resursele proprii către acele zone și domenii care sunt de interes pentru aceștia și pentru comunitate,

(în continuare ,,Fundația’’ sau ,,Noi’’).

 

Datele noastre de contact sunt:

Adresa sediului: Str. Avram Iancu, Nr. 37, Târgu Mureș, Mureș, România

Adresă de e-mail: dpo@fcmures.org

Nr. de tel.: +40 747 865 096

 

2.   CUM PRELUCRĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL?

 

Fundația, în calitatea sa de Operator, prelucrează datele cu caracter personal ale candidaților care aplică pentru Bikeathon, partenerilor contractuali și ai colaboratorilor, și datele altor persoane fizice care interacționează cu Fundația și/sau sunt antrenate în relații contractuale cu acesta.

 

Datele cu caracter personal sunt:

prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată;
  colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri;
 adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;
  exacte și actualizate în termen;
  păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele;
  prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.
 

3.   CARE SUNT TIPURILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE ȘI ÎN CE SCOP SUNT PRELUCRATE ACESTEA?

 

Pentru încheierea și executarea contractelor de prestări servicii și de parteneriat/colaborare, prelucrăm în principal următoarele tipuri de date cu caracter personal: nume, prenume, genul, adresă de domiciliu/reședință, numărul de cont bancar, adresă de e-mail, nr. de tel. 

În vederea completării și transmiterii formularului de contact (,,Contactează-ne’’) de pe website-ul Fundației - https://bikeathon.ms/  (în continuare ,,website-ul’’), prelucrăm următoarele tipuri de date cu caracter personal: nume, prenume, adresa de e-mail, subiectul și, după caz, alte date dacă sunt lăsate la inițiativa persoanei vizate la secțiunea ,,Mesajul tău”.

 

În vederea completării și transmiterii formularului de înregistrare („Înregistrare Proiect”) de pe website, prelucrăm următoarele tipuri de date, inclusiv date cu caracter personal: informații aplicant (nume, prenume, numărul de telefon, adresa de e-mail), informații generale despre proiect (denumire proiect, beneficiar, descriere, nume și prenume coordonator, durata, link către o pagină web/de Facebook, denumirea campaniei și o imagine reprezentativă) și obiectivele (descrierea obiectivului așteptat, descrierea activităților, bugetul necesar, obiectivul în ceea ce privește bugetul, obiectivul privind numărul de susținători și estimarea contribuției).

 

În vederea promovării evenimentelor organizate de FUNDAȚIA COMUNITARĂ MUREȘ în cadrul website-ului pot fi postate fotografii, video-uri și testimoniale ale persoanelor vizate (parteneri, susținători, concurenți etc.). Acestora le pot fi prelucrate următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, imagine, voce, proiectul pentru care donează. 

Pentru vizitatorii website-ului este posibil să colectăm date prin module cookie sau alte tehnologii similare, precum: adresa IP, navigatorul de internet, locația, paginile web accesate pe website-ul nostru, timpul petrecut pe website, rețeaua de internet, dispozitivul utilizat. 

 

4.   CARE SUNT TEMEIURILE LEGALE PE CARE SE BAZEAZĂ PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL?

 

Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate în vederea:

  încheierii și executării diferitelor contracte;

  pentru îndeplinirea obligațiilor legale care ne revin;

 în baza consimțământului solicitat și/sau oferit în prealabil (în contextul recrutării de personal, pentru transmiterea comunicărilor de tip marketing etc.);

  în scopul intereselor legitime urmărite de Fundație (ex. exercitarea unor drepturi și interese legitime ale Fundației în cadrul procedurilor contencioase sau necontencioase etc.).

 

5.   PE CE DURATĂ PRELUCRĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL?

 

Datele cu caracter personal sunt stocate în vederea prelucrării lor pe durata necesară atingerii scopurilor de prelucrare menționate în prezenta Politică sau pe durata impusă de lege (ex. în materie de arhivare, de contabilitate etc.).

 

6.      CUI TRANSMITEM DATELE CU CARACTER PERSONAL?

 

Nu vom comunica sau transfera vreunui terț, niciuna dintre datele cu caracter personal colectate de la dvs. sau despre dvs. cu excepția:

·         Autorităților și instituțiilor publice - când există o obligație legală în acest sens sau în scopul unui interes legitim (apărarea drepturilor Fundației în procedurile contencioase sau necontencioase etc.).

·         Partenerilor contractuali sau colaboratorilor Fundației care ne oferă servicii de: 

găzduire web (DALBE DIGITAL Agency ), 

de dezvoltare website (DALBE DIGITAL Agency),

 mentenanță website (DALBE DIGITAL Agency), 

și comunicare de marketing ( Mara Micheu, Marketing Communications Collaborator).

·         Oricărui terț – dacă v-ați dat consimțământul în mod expres și punctual, pentru respectiva situație și respectivele date.

 

 

7.   CE MĂSURI DE PROTECȚIE ȘI GARANȚII LUĂM?

 

Fundația implementează măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel înalt de securitate și protecție a datelor cu caracter personal. Utilizăm metode şi tehnologii de securitate, împreună cu politici şi proceduri interne de lucru, inclusiv de control şi audit, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale în vigoare relevante în materia protecției datelor cu caracter personal.

 

8.   CARE SUNT DREPTURILE DVS. ÎN CALITATE DE PERSOANĂ VIZATĂ?

 

Orice persoană vizată își poate exercita următoarele drepturi, așa cum sunt prevăzute de către Regulamentul general privind protecția datelor:

 Dreptul de acces;

Dreptul de rectificare;

 Dreptul la ștergere;

  Dreptul la restricționarea prelucrării;

  Dreptul la portabilitate;

  Dreptul la opoziție a prelucrării;

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;

 Dreptul de a se adresa Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro) și instanțelor de judecată.

 

Pentru orice întrebări, nelămuriri sau exercitarea acestor drepturi ne puteți contacta prin e-mail la adresa: dpo@fcmures.org, prin poștă sau curier la adresa: Str. Avram Iancu, Nr. 37, Târgu Mureș, Mureș, România.